LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Thiết kế kết cấu Chuẩn đoán khả năng kháng chấn Thiết kế cải tạo chống động đất
 • Kết cấu BTCT
 • Kết cấu Thép-BTCT
 • Kết cấu Thép
 • Kết cấu BTCT dạng tường
 • Kết cấu gỗ-Nền Móng
 • Tường chắn-tường rào
 • Bảng quảng cáo, tháp,
 • Đài tưởng niệm….
 • Thiết kế thêm, cải tạo…
 • Văn phòng chính phủ
 • Bệnh viện
 • Trường học
 • Văn phòng
 • Nhà máy
 • Nhà ở cho người cao tuổi
 • Chung cư
 • Khảo sát tại chỗ
 • Kiểm tra cường độ BT

 

 • Văn phòng chính phủ
 • Bệnh viện
 • Trường học
 • Văn phòng
 • Nhà máy
 • Nhà ở cho người cao tuổi
 • Chung cư
 • Thiết kế gia cường cho chống động đất

 

 

Phí thiết kế
Tính toán kết cấu
Công trình BTCT- Công trình Thép:
600 Yên/m2(từ 500m2 trở lên)
Công trình BTCT- dạng tường:
650 Yên/m2(từ 500m2 trở lên)
Công trình khung thép-BTCT:
700 Yên/m2(từ 500m2 trở lên)
Công trình gỗ hoặc hỗn hợp:
từ 300000 Yen (trọn gói)
Bảng quảng cáo-Đài-Tháp…..:
từ 30000 Yen (trọn gói)
Tường chắn, rào chắn
từ 30000 Yen (trọn gói)
Chuẩn đoán khả năng kháng chấn
Lần đầu:450 Yên/m2(từ 500m2 trở lên)
Lần thứ 2:650 Yên/m2(từ 500m2 trở lên)
Lần thứ 3:750 Yên/m2(từ 500m2 trở lên)
Thiết kế cải tạo chống động đất
650 Yên/m2(từ 500m2 trở lên)
Khảo sát tại chỗ
Khảo sát thị giác 100000 Yen(trọn gói)
Thử bằng búa Schmidt 150000 Yen
(trọn gói)
Thử bằng pp trung hòa 150000 Yen
(trọn gói)
Khoan lấy mẫu thử nén 150000 Yen
(trọn gói)
Số lượng thiết kế chi tiết Đơn giá
(10000 Yên/tsubo)
Bê tông
(m3/㎡)
Khung Bê Tông
(㎡/㎡)
Khối lượng thép
(㎏/㎡)
Kết cấu BTCT
12.0
~15.0
0.65
~0.80
3.5
~4.5
80
~110
(Chung cư)
Kết cấu Thép-BTCT 14.0
~18.0
0.65
~0.85
3. 5
~4.5
75
~100
(Chung cư)
Kết cấu Thép Khối lượng thép(kg/m2)
Nhà kho và chung cư 35-50(không bao gồm phần sàn)
Văn phòng và cửa tiệm 65-75(không bao gồm phần sàn)
Nhà ở cho người cao tuổi 45~60

Phần mềm sử dụng

Super Bulid SS3
Super Bulid WRC/
Super Bulid /
Consistent Calculation Program
Midas/Gen
Horizontal load-carrying capacity Program
Multiplication/Seismic diagnosts/FA1
Seismic diagnosis for Government offices
Dynamic/PRO
PRO/Restoring force modeler/Vibration simulator
USAC/VARIE
DRA CAD for Windows
JW_CAD
Auto CAD LT98
DRA CAD WIN
shade professional
DRA CAD
SIR CAD
AUTO CAD
© Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Life Design Japan