KHỐI LƯỢNG DỰ ÁN THỰC HIỆN

2007年
Kết cấu BTCT
72
Kết cấu Thép-BTCT 0
Kết cấu tường BTCT 5
Kết cấu Thép 10
Kết cấu gỗ 7
Chuẩn đoán sức kháng chấn 6
Total
103
2008年
Kết cấu BTCT
70
Kết cấu Thép-BTCT 0
Kết cấu tường BTCT 4
Kết cấu Thép 9
Kết cấu gỗ 7
Chuẩn đoán sức kháng chấn 3
Total
97
2009年
Kết cấu BTCT
71
Kết cấu Thép-BTCT 0
Kết cấu tường BTCT 4
Kết cấu Thép 11
Kết cấu gỗ 7
Chuẩn đoán sức kháng chấn 5
Total
98
Kết cấu BTCT
73
Kết cấu Thép-BTCT 0
Kết cấu tường BTCT 5
Kết cấu Thép 10
Kết cấu gỗ 5
Chuẩn đoán sức kháng chấn 4
Total
97
Kết cấu BTCT
74
Kết cấu Thép-BTCT 0
Kết cấu tường BTCT 4
Kết cấu Thép 9
Kết cấu gỗ 7
Chuẩn đoán sức kháng chấn 3
Total
97
Kết cấu BTCT
71
Kết cấu Thép-BTCT 0
Kết cấu tường BTCT 4
Kết cấu Thép 11
Kết cấu gỗ 7
Chuẩn đoán sức kháng chấn 5
Total
99
Kết cấu BTCT
72
Kết cấu Thép-BTCT 0
Kết cấu tường BTCT 5
Kết cấu Thép 10
Kết cấu gỗ 7
Chuẩn đoán sức kháng chấn 3
Total
96
Kết cấu BTCT
74
Kết cấu Thép-BTCT 0
Kết cấu tường BTCT 4
Kết cấu Thép 12
Kết cấu gỗ 10
Chuẩn đoán sức kháng chấn 3
Total
103

TÔN CHỈ THIẾT KẾ

 
Thiết kế an toàn và kinh tế
Lên kế hoạch thiết kế kết cấu và quản lý giá cả của công trình phù hợp, kinh tế theo tiêu chuẩn mới.
Tạo ra kết cấu sử dụng hoàn hảo
Những phương pháp xây dựng hiện đại được áp dụng, những thành phần kết cấu chất lượng được sử dụng với giá cả phải chất lượng được sử dụng với giá cả phải chăng sẽ làm giảm giá thành mà không ảnh hưởng tới độ bền vững của công trình.
Tiến hành tính toán chi tiết
Thiết kế tính toán kích thước cột và dầm nhỏ nhất có thể mà vẫn đảm bảo giới hạn cho phép

 

© Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Life Design Japan